Topsælgere

ADR er en forkortelse for Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route eller på dansk den europæiske konvention om international transport af farligt gods på vej.

Når du transporterer farligt gods, eksisterer der en række lovkrav om, hvilket sikkerhedsudstyr chaufføren skal medbringe på køretøjet, og hvordan godset skal markeres.

ITD tilbyder et stort udvalg af lovpligtigt udstyr til transport af farligt gods. Vi har endda samlet en række praktiske sæt, så du er sikker på, at dine chauffører har alt det lovpligtige udstyr. 

349,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
725,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
98,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
329,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
149,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
118,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
169,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
129,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
249,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
695,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
98,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
240,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
54,95 kr.  u/moms
0 anmeldelser
144,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser