Topsælgere

ADR er en forkortelse for Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route eller på dansk den europæiske konvention om international transport af farligt gods på vej.

Når du transporterer farligt gods, eksisterer der en række lovkrav om, hvilket sikkerhedsudstyr chaufføren skal medbringe på køretøjet, og hvordan godset skal markeres.

ITD tilbyder et stort udvalg af lovpligtigt udstyr til transport af farligt gods. Vi har endda samlet en række praktiske sæt, så du er sikker på, at dine chauffører har alt det lovpligtige udstyr. 

845,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
99,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
365,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
195,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
269,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
299,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
395,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
339,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
199,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
125,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
75,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
199,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
199,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
365,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser