Topsælgere

ADR er en forkortelse for Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route eller på dansk den europæiske konvention om international transport af farligt gods på vej.

Når du transporterer farligt gods, eksisterer der en række lovkrav om, hvilket sikkerhedsudstyr chaufføren skal medbringe på køretøjet, og hvordan godset skal markeres.

ITD tilbyder et stort udvalg af lovpligtigt udstyr til transport af farligt gods. Vi har endda samlet en række praktiske sæt, så du er sikker på, at dine chauffører har alt det lovpligtige udstyr. 

699,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
735,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
99,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
245,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
159,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
229,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
249,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
359,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
329,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
179,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
99,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
54,95 kr.  u/moms
0 anmeldelser
129,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
123,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser
316,00 kr.  u/moms
0 anmeldelser